Forsknings studier angående artros.
Vid artros vet vi att smärtan minskar vid motion/träning, men pga smärtan blir detta en sak som undviks och smärtan blir värre.
Genom Vibrationsträning kan vi bryta denna onda cirkel genom att ge kroppen motion och träning på ett mycket skonsamt vis och på så vis minska smärtan och besvären.

Detta gäller även andra typer av rörelsestörningar som beror på sjukdom/skada och smärta.

Genom vibrationsplatta kan vi inte bara bryta cirkeln, vi kan även träna upp den skadade området efter rehabiliteringen.